O DRINE S ÚSMEVOM

Sme Občianske združenie so  budovať fyzicky, mentálne a ľudsky zdravé generácie. 

Sme tu pre Vás a radi budeme súčasťou Vašej DRINY S ÚSMEVOM. 

Drina s úsmevom je mindset sebapoznávania s cieľom dosahovania životného balansu a progresu.

Naše aktivity

7-10 rokov

  • Budovanie radosti z pohybu a pohybovej všestrannosti
  • Rozvoj 10 kľúčových pohybových zručností
  • Cvičenia na fyzické zdravie a funkčnosť, atletické a gymnastické cvičenia, pohybové hry

11-13 rokov

  • Rozvoj všestrannosti pohybu
  • Rozvoj 10 základných pohybových zručností
  • Prevencia voči skolióze
  • Cvičenia na zdravý chrbát
  • Cvičenia na správnu chôdzu (funkciu chodidla) 

Ciele projektu

V dnešnej rýchlej dobe je viac ako nutné myslieť na fyzické a mentálne zdravie našich detí. Každodenný tlak na ich osobu prirodzene vytvára nepriaznivé podmienky pre ich správny mentálny a fyzický rast. My v drine s úsmevom odborným a inšpiratívnym prístupom vytvárame podmienky pre správne pohybové návyky a formou prevencie predchádzame nesprávnemu rastu.

Témy projektu

Správne držanie tela
Správne držanie tela je v súčasnosti veľmi často rozoberanou témou.

Niekedy sa jej prikladá až príliš veľký dôraz, čo si uvedomujeme. Avšak stále má neoddeliteľný význam. Najmä v období detstva a dospievania, kedy si tvoríme pohybové návyky. A aj preto máme pripravenú stratégiu na ich nastavenie a osvojenie osvedčenou formou, čo pokladáme za kľúčové.

Kompenzačné cvičenia
Sú to cviky, ktoré nám majú kompenzovať záťaž v konkrétnych športoch, aby sme vedeli podávať čo najlepší výkon s čo najmenším rizikom zranenia.
A tie určite nechceme. Samozrejme, každý šport je v niečom odlišný, čo musíme zohľadňovať aj pri ich výbere. My sa však zameriame na komplexný kompenzačný tréning vhodný pre mnohé typy športov ako aj pre deti, pre ktoré je pohyb primárne hobby.
Pozitívny vzťah k pohybu
Pozitívny vzťah k pohybu je a bude jednou z našich hlavných priorít, počas celého projektu.

 

My máme toto pravidlo pevne uložené v nás, a úprimne mu veríme. Spojením profesionálneho a priateľského prístupu chceme naše presvedčenie s deťmi zdieľať a už teraz sa na to veľmi tešíme.

Neurovizuálny tréning
Aktuálne sa táto téma vo verejnosti dostáva čoraz viac do popredia, čo je super. Pretože ako vieme zlepšovať náš pohyb, sme schopný zlepšiť aj naše vnímanie zrakom a mentálnu kapacitu.

A práve na nej je založený náš samotný športový výkon. Naším cieľom je pomocou špeciálnych cvičení, trénovať zrak a mozog detí. Takto si vo svojich športoch dlhšie zachovajú kvalitu pohybu a získajú využiteľnú výhodu nad svojim súperom.

Pohybom k zdraviu
Pohybom k zdraviu alebo ako všetci poznáme … v zdravom tele zdravý duch.
Vidíme ako sa aj najmä v dnešnej dobe objavujú okolo nás rôzne vírusy a baktérie. To všetko na nás môže vplývať. Najlepším bojom proti tomu je prevencia, a najlepšou formou prevencie je budovanie našej obranyschopnosti. Pohybom môže dokázateľne naša obranyschopnosť rásť. A to je naozaj dobrá správa.
Čo dávame deťom pod zub
To, ako sa stravujeme, ovplyvňuje to, ako sa cítime.
Rovnako ako si v detstve tvoríme pohybové návyky, zvykáme si aj na jedlo a pitie, ktoré pravidelne prijímame. A úprimne, dnešný svet, nám svojou ponukou dáva naozaj veľké lákadlá. Áno, každý z nás si rád dopraje, a je to úplne v poriadku. Ale osvedčená múdrosť hovorí … všetkého veľa škodí. Preto si s deťmi spoločne prejdeme vhodne vyrovnaný jedálniček, aby sa neskôr pri chladničke vedeli možno o niečo lepšie rozhodnúť.
Mobilita a funkčnosť
Na to, aby sme mohli vykonávať pohyb zdravo a správne, potrebujeme aj jeho dostatočný rozsah.
Súčasťou našich tréningov nebudú len cvičenia na ideálnu mobilitu tela, ale budeme spoločne pracovať na jeho funkčnosti. Aby boli deti pripravené na všestrannú pohybovú záťaž.
Mentálne zdravie
Vieme že pohyb je dôležitý. Ale podľa nás je aj podstatné, aby deti vedeli prečo konkrétny šport robia, našli v sebe presvedčenie a zdravú motiváciu.
Mentálne zdravie je cestou k úspešným výkonom a k nájdeniu radosti z pohybu.

Naše priority v témach:

Ozdravovanie detského pohybu

Individuálny prístup (Maximálne 7 detí na trénera)

Vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybu

Rozvoj individuálnych vlastností a pohybových lokomócií

Hravo a zdravo